Střediska | FAQ

Nejčastěji kladené otázky

Zapomenuté heslo

Autentifikace do systému Účetních středisek probíhá za pomoci rektorátního systému CAS. V případě, že jste heslo zapomněl/a, je nezbytné, aby jste se osobně dostavil/a na lokální oddělení CIVT, kde vám může být heslo resetováno.

Oprávnění k přístupům do středisek

Oprávnění k přístupu zajišťuje CIVT na základě schválení garantem střediska, ke kterému je přístup vyžadován. Bez tohoto schválení není možné přístup zřídit.

Režim pro správu rozpočtů

Režim pro správu rozpočtů je přístupný pouze několika lidem na fakultě a o jeho udělení rozhoduje tajemník fakulty.

Více středisek pod jedním CAS účtem ?

Pod jedním CAS loginem je možné mít více středisek. Seznam středisek, ke kterým byl povoen přístup uvidíte po přihlášení.

Zpět