Přihlášení do systému Účetních středisek

Pro přihlášení do systému účetních středisek je nutné znát přihlašovací údaje do CAS.

Co dělat v případě ztráty hesla nebo přidělení oprávnění ke středisku se dozvíte zde.

Vulnerability Scanner