Informační panel


Technické informace

Informační panel je dočasně mimo provoz.

Archiv Účetních středisek pro rok 2012
Veškerá data jsou přístupná pouze pro čtení
Středisko Název Středisko Název Středisko Název Středisko Název
100050Provozně technické odd. 400160Min.kultury-podpora časopisu IKSŽ 600605OPPA Vykoukal 900116SV IPS Karlas
100060Zahraniční odd. 400161Technolog.agentura ČR - OMEGA 600607EUSECON 900126SV IMS Vykoukal
100070Odd. vědy 400801Bezpečnostní vývoj Balabán-TRS 600608MERCURY 900136SV IKSŽ Reifová
100080Studijní odd. 400802MV Balabán - BOKR 600609Hradec Králové - Prof.Jirák 900156SV IES Víšek
100090Ekonomické odd. 400861TA ČR - OMEGA - Mašková - nepřímé náklady 600610Marie Curie Exact - Rovná 900166SV ISS Šanderová
100100škola - děkanát 400881Bezpečnostní vývoj Balabán-TRS-nepř.náklady 600612OPPA Kasáková, Kubát 910895GA UK Kukačka
100101škola-Opletalova ul. 400882Bezpečnostní vývoj Balabán-BOKR-nepřímé náklady 600613EU TRANSWORLD 910896GA UK Lomíček
100102Fond - věda 400939GAČR Bauer 600664OPPA-nepřímé náklady 910897GA UK Kyjonková
100103Staňková-jazykové kurzy 400940GAČR Dvořák 600665OPPA Vykoukal - nepřímé náklady 910898GA UK Želinský
100104CEEPUS 400941GAČR Hájek 600667EUSECON nepřímé náklady 910899GA UK Vorlová
100105cizinci studující v angl.jazyce 400943GAČR Chytilová 600668MERCURY - nepřímé náklady 910900GA UK Svobodná
100106Studentské aktivity 400944GAČR Jüptner 600672OPPA Kasáková, Kubát-nepřímé náklady 910901GA UK Zakopalová
100107PR Trampota 400945GAČR Mejstřík 600673EU TRANSWORLD nepřímé náklady 910902GA UK Maršál
100109Ediční komise 400946GAČR Pešek 700101Zahr.placené pobyty 910903GA UK Batorova
100110IPS 400947GAČR Teplý 700102Tuzemské placené pobyty 910904GA UK Jašová
100111podpora časopisu ACPO - IPS 400965GA ČR Horváth-2011 700110Rigorozní řízení 910905GA UK Skála
100112podpora časopisu ALPPI - IPS 400966GA ČR Janda 700120přípravný kurz IMS 910906GA UK Ptáčková
100115MZV PhDr. Karlas, MA.,PhD. 400967GA ČR Kabele 700122kurz v anglickém jazyce-Vykoukal 910907GA UK Witz
100120IMS 400968GA ČR Doc. Jeřábek 700124kurzy mezinár.teritor.studií 910908GA UK Svárovská
100121podpora rozvoje věd.časopisů IMS 400970GA ČR Bednařík 700135Univezita 3. věku 910909GA UK Oravcová
100130IKSŽ 400971GA ČR Benáček 700136kurz Videožurnalistika 910910GA UK Adam
100131podpora časopisu IKSŽ 400972GA ČR Horváth - 2012 700137kurz Základy audiovizuální žurnalistiky 910911GA UK Filová
100132Rozhlasová a televizní laboratoř 400973GA ČR Novák - 2012 700138kurz Online žurnalistika 910912GA UK Lysoňková
100133Min.kultury - VISK 5 - Prázová 400974GA ČR Spalová 700139kurz Jak se tvoří zpráva 910913GA UK Lysoněk
100140KJP 400975GA ČR Veselý 700140Kurz čínského jazyka 910914GA UK Průša
100150IES 400976GA ČR Weiss 700151Kurz PM 910915GA UK Votápková
100151podpora časopisu AUCO -IES 400977GA ČR Šmídová 700152Dar Transgas 910916GA UK Cidlinská
100152podpora časopisu FaÚ - IES 500503CERGE EI - Jakub Caisl 700154Dar McKinsey 910917GA UK Horák
100160ISS 500507Projekt partnerství Grundtvig - Doc. Kopplová 700155Dar Česká spořitelna - IES 910918GA UK Wolák
100161podpora rozvoje věd.časopisů CESES 500508IMESS-SCHOLAR Doc. Vykoukal 700157Dar RENOMIA - IES 910944GA UK Jánský
100170SVI 500511Projekt partnerství Leonardo da Vinci-Kopplová 700158Dar AROMONEA pro CEJPP 910945GA UK Rippel
100171Štruncová-digitalizace dokumentů 500512Fond budoucnosti-podpora stipendistů-Nigrin 700159dary IES 910946GA UK Pellar
100180CIVT 500513Fond budoucnosti - vydání sborníku 700160Dar CERGE EI - Teplý IES 910947GA UK Štípková
100190Fond zahran.styků 500516americká ambasáda - Kozák 700183kurz Mezinárodní teritoriální studia-obor MTS 910948GA UK Parízek
100192Erasmus 500518EUROMASTERS Prof. Rovná 700184kurz Mezinárodní teritoriální studia-obor česko-něm.studia 910949GA UK Serdarevič
100195Fond mobility 500519European Journalism Observatory-Švýcarsko-Láb 700185Středoevropská komparativní studia - CECS 910951GA UK Skuhrovec
100196režie FRVŠ Doc.Kopplová 500535Finance a úvěr 700186European Studies - ES 910956GA UK Romana Benešová
100300U3V-Fond vzdělávací politiky 500538PEGASUS Rovná,Kasáková 700187International Relations -IPS 910957GA UK Havránek
100301Fond vzděl.politiky-studenti se spec. potřebami 500539Jean Monnet Kasáková, Rovná 700188Sociology -ISS 910958GA UK Vojta
100607dofinancování EUSECON 500540Jean Monnet Šmídková EEIaP 700189Public and Social Policy -ISS 910959GA UK Iršová
100608MERCURY - spolufinancování MŠMT 500541Jean Monnet Plechanovová 700190Transatlantic Studies 910960GA UK Stráský
101101Hodnocení pedagogů studenty o odměny zlatých kurzů 500547Jean Monnet Rovná - Innovating 700192EaF výuka v ciz.jaz. Šimsa 910962GA UK Frantová
101103AKTION Kameníček 500548Jean Monnet Rovná - Grand debates 700193IEPS 910963GA UK Krištoufek
101104AKTION Pešek 500549Jean Monnet Rovná - Federalismus 700194Reciprocita 910965GA UK Skopová
101107Centrum doktorských studií 500550Visegrad IMS 700195Geopolitical Studies IPS 910967GA UK Klimešová
101110IPS dokt.studium 500551Visegrad IES 700196BECES IMS 910968GA UK Nyklová
101120IMS dokt.studium 500552Visegrad ISS 700197Economics - PGS - IES 910971GA UK Kalvas
101130IKSŽ dokt.studium 500559Visegrádský fond-grant-evr.studia 700198bakalářský stud.progr. ECONOMICS-obor E a F 910972GA UK Levely
101150IES dokt.studium 500591Nadace ERSTE - ISS 700199EUOSSIC-Erasmus Mundus-Weiss 910979GA UK Gelnarová
101160ISS dokt.studium 500592Bezpečnostní studia Doc. Plechan. 700200IMESS IMS 910980GA UK Schwarz
103100Motiv. odměny školitelům 700201International Security Studies 910982GA UK Gillárová
104100režie škola 700501konference ISS + dary 910983GA UK Cingl 404611
107102Soc.ústav AV ČR - Spoluřešitel Soukup 700502CEECOM 910984GA UK Dluhoš
107103MFF - spoluřeš.Kopplová 700503seminář: Přežije EURO 910987GA UK Vlasáková Baruníková
107104UNCE-spoluřešitelství s CERGE 700510LŠ IKSŽ - základy psané a obrazové žurnalistiky 910988GA UK Young
107105CERGE-GA ČR Exelence-spoluřešitel IES 700511LŠ Missouri 910990GA UK Melikhova
107106Masar.univ. SPOLUŘEŠITEL Mašková-OPVK 700512LŠ AIPES - EJI 910993GA UK Witz
107107TA ČR Omega-spoluřeš. Teplý 700513LŠ Global 910994GA UK Mynaříková
107108TA ČR Omega-spoluřeš. Nigrin 700514LŠ New Orleans - UNO 910995GA UK Horálková
107166Masar.univ. SPOLUŘEŠITEL OPVK-nepř.náklady 700517Dar Telefónica O2 920110RP Karásek
140101spoluřešitel RP Horníčková-monografie 700519dar MERO 920112RP Horníčková
140110RP Spoluřešitel Šimsa 700521DAR Nadace Jana Husa Hájek 920113RP Vošvrda
700522dar francouzská ambasáda 920120RP Plechanovová
700523Dar Vzdělávací nada Jana Husa - Werkman - IPS 920121RP Strielkowski
700528Jenkins grant Reifová 920122RP Juptner
700529Dar Tchajwan 920123RP Nigrin
700530Dar Nadace Český literární fond-IKSŽ 920130RP Švarcová
700535Dar Finance a úvěr 920140RP Karásek
700912Dary CBS CESES 920150RP Prázová
700914dar PSSI Plechanovová 920160RP Láb
800100Škola doplňková činnost 930110dotace na podporu vědy IPS
800103Ples doplňková činnost 930120dotace na podporu vědy IMS
800110IPS doplňková činnost 930130dotace na podporu vědy IKSŽ
800120Doplňková činnost IMS 930150dotace na podporu vědy IES
800130IKSŽ doplňková činnost 930160dotace na podporu vědy ISS
800150IES - ČSOB 930161dotace na podporu vědy CESES
800151IES - BCP Novák 930162dotace na podporu vědy - spolufinancování OMEGA
800152Socialists & Democrats in EP - IES Teplý 930900dotace na podporu vědy škola
800153GEMB Baruník 931110PRVOUK IPS
800160doplňková činnost ISS 931120PRVOUK IMS
800190kurz čeština - DČ 931130PRVOUK IKSŽ
800509analýza CESES 931151PRVOUK IES
800512Eurofound Mašková - DČ 931160PRVOUK ISS
800535Finance a úvěr DČ 931161PRVOUK CESES
803150Česká spořitelna-Corporate Chair - IES 931163PRVOUK Jeřábek
804150IES ČEZ DČ 931164PRVOUK Kandert
931900PRVOUK koordinátor
950108spoluúčast TAČR Nigrin
960946COST - Carpentier Reifová
960947UNCE Vykoukal